Blijf jezelf trouw!


Datum:01-10-2012 - Door: Ellen Engelman

We should strive always to speak, think, and behave with great thoughtfulness and compassion

Wanneer ik bovenstaande tekst lees, en herlees om hem nog beter tot me te laten doordringen, voel ik diep van binnen helemaal wat er bedoeld wordt. Maar in tweede instantie begint het te kriebelen. Natuurlijk. Ik probeer altijd bedachtzaam te zijn, handelen en leven en compassie te hebben, maar soms gaat die ander zo ver dat ik, in mijn eigen belang, mijn grenzen moet afbakenen. Ik denk terug aan een situatie waar ik, bij de organisatie van een groot evenement, als ervaren organisator, tot drie keer toe mijn hand uitstak om te helpen en drie maal niet werd gezien en gehoord. Toen ik uiteindelijk een kleine taak op me had genomen, bleek dat de festivalorganisatie in al haar wijsheid het programma zodanig had omgegooid dat ik met geen mogelijkheid mijn taak naar behoren kon vervullen. Mijzelf kennende (ik doe iets goed of niet) heb ik mij toen teruggetrokken. Ik ben mezelf trouw gebleven, dat gaf rust! Opperste wijsheid zou natuurlijk zijn geweest dat ik niet eens een eerste keer mijn diensten zou hebben aangeboden. Ik wist dat de manier van werken niet de mijne was, maar wilde toch, omdat ik het evenement zowel als de organisatoren een warm hart toedroeg, mijn steentje bijdragen. Echter wel met als randvoorwaarde dat mijn deel organisatorisch zou kloppen. Getuigt het van gebrek aan compassie als je je terugtrekt? En ben je niet voldoende bedachtzaam als je een verkeerde inschatting maakt? Vooropgesteld dat je niet elke dag mensen in de kou laat staan omdat het in tweede instantie slechter aanvoelt dan je aanvankelijk dacht, is er niets mis met een keer afhaken op het laatste moment. Zeker niet wanneer je daarmee het respect en de liefde voor jezelf huldigt. Dus streef er altijd naar om te leven, handelen en denken met grote bedachtzaamheid en compassie, maar respecteer jezelf tegelijkertijd.

Amersfoort, 1 oktober 2012