november 2010


NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2010
www.ellen-engelman.nl
Alleen met het hart kunnen we goed zien; Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen”
Le Petit Prince – de St-Exupéry

Het is een tijd van reflectie. Naast het bed van mijn moeder, die zich aan het leven vastklampt, doorleef ik de beelden uit mijn jeugd. En tijdens de rustperioden op een dag, die ik mijzelf tegenwoordig gun, krijg ik mooie inzichten in heden, verleden en ook toekomst. Een “rijk” leven, hoewel de teruggang in het aantal cursisten en cliënten in praktische zin het tegengestelde bewerkstelligt. Maar het is nu goed zo, deze periode heb ik nodig om dat boek, wat ik al zo lang wilde schrijven nu eindelijk eens vorm te gaan geven. Ik gun mijzelf daarvoor zelfs een retraite van een week in Egmond aan Zee (waar anders?) in november. Hele dagen schrijven en de avonden doorbrengen met al die aardige mensen uit Alkmaar en omgeving. Wat een feest!
Ik realiseer me dat ik niet de enige ben die een boek schrijft. Hoewel ik er nu van overtuigd ben dat de mensheid op de wijsheid van mijn pennenvrucht zit te wachten, kan het zomaar zo zijn dat ik, op het moment suprème alles wat ik heb opgeschreven gewoon voor mezelf houd. Dit, omdat ik inmiddels ook heb gemerkt dat een boek schrijven vanuit je hart, je ook kwetsbaar maakt in die zin dat “de mensen” zullen gaan lezen wat jij voelde. Normaal gesproken kun je kiezen met wie je dat deelt; met een boek is ineens alles publiek geheim………
Na deze periode van betrekkelijke rust zal de klandizie zeker weer aantrekken; ik heb het ook nodig: onder de mensen zijn, want alleen thuis mijmeren is wel nuttig, maar voor iemand als ik niet de gedroomde invulling van mijn leven. Ik floreer tussen de mensen en met een beetje werkdruk. Het accent wordt weliswaar verlegd, maar het werk blijft stromen.
De aarde en het klimaat roeren zich als nooit tevoren, vulkanen spuwen as, de aarde beeft, de stormen bulderen en hele eilanden worden weggespoeld. We leven in roerige tijden, ook politiek. De eens zo keurige tweede kamer schudt op zijn grondvesten van de aanmatigende uitspraken. Ook hebben de afgelopen maand alweer een aantal ouders in (in hun ogen) uitzichtloze posities het leven genomen van zichzelf en hun eigen kind(eren). Het is een willekeurige opsomming van de dingen die me raken. Maar er gebeuren ook mooie dingen: diep in de oceaan zijn veel nieuwe dieren ontdekt, het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool is veel kleiner geworden en dat leuke jonge stel met die baby wat uit elkaar was, is in relatietherapie. Wie weet….. En zo heeft iedereen zijn of haar grote of kleine goede nieuwsberichten. Soms zie je ze zelf niet, zo vanzelfsprekend lijken ze, maar als je het goed beschouwt heeft ook jouw leven die wondertjes. Denk daar maar eens over na; mijn vader zei altijd “er is geen wolk zo donker of er zit wel een zilveren randje aan”. En zo is het.

In deze nieuwsbrief:
- Hartcoherentie
- 2012
- Een tijd van vasthouden en een tijd van loslaten
- Mijnwerkers
- Jan Ykema van verslaving af door NLP
- Geen vuilnisbelt in dorpje bij Napels!
- Dierenpolitie en natuurlijk faunabeheer

Hartcoherentie
Sinds 6 oktober mag ik me “gecertificeerd hartcoherentie therapeut” noemen. Wat een mooie heling methode is dat toch. Wat zou het geweldig zijn als de ouders van kinderen met onder anderen autisme of ADHD zouden zien dat we rust kunnen creëren door het kind een paar keer per dag de ademoefeningen te laten doen, gestimuleerd door een apparaatje waarop zijn of haar hartslag te zien is. Kinderen vinden dat prachtig. En wat een verandering is er al in die jonge vrouw die zo weinig zelfvertrouwen had, zij kwam stralend mijn huis binnen omdat ze op het station niet om zich heen had staan kijken of mensen haar raar vonden. Nee, zij is wie ze is en mensen moeten haar maar nemen zoals ze is. En dan die vrouw met dat enorme verdriet, haar ogen lachen weer. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Met name de rust die in mensen terugkeert bij het dagelijks werken met de hartcoherentie is opvallend. Die gun ik iedereen. We leven in zo’n onrustige tijd; het is broodnodig dat je die rust als basis ervaart.
Je hoeft geen diepgaand “probleem” te hebben. Gewoon dat gevoel van stress, gejaagdheid of hoe je het ook wilt noemen. Dat gevoel wat je hebt als je even gaat zitten (schuldgevoel?) en er ligt “nog zoveel te doen”. Je kunt ervan af. In rust leer je weer genieten van de mooie momenten van het leven, en dat zorgt ervoor dat je op die andere momenten meer energie hebt, zodat al dat werk wat je moet verzetten sneller gedaan is.
Inmiddels is in Alkmaar de eerste pilot groep “slanker met je hartritme” van start gegaan. In Amersfoort begint er ook eentje; niet alleen voor het afvallen, maar ook om RUST in je systeem te krijgen:
Start: Dinsdag 23 november, 20.00 uur Amersfoort Utrechtseweg 66
Als je geïnteresseerd bent, stuur even een mailtje of bel me even.

2012
De tijd sinds begin juli heb ik nuttig gebruikt om me een prachtige nieuwe techniek eigen te maken en om te lezen, te denken en te luisteren, niet alleen naar de boodschappen die ik doorkrijg, maar ook naar hetgeen spirituele vrienden en vriendinnen me doorgeven. Dit ook als voorbereiding op de twee lezingen die ik in oktober gaf over 2012. Ik hoor dat boven New York een vloot van ruimteschepen is gesignaleerd, dat nieuws breed werd uitgemeten op CBS en andere nieuwsstations; het Nederlandse Journaal wat op het vinketouw zit bij een verdacht pakketje in een vliegtuig, zweeg hier in alle talen over. In de verenigde staten duiken verklaringen op van degenen die betrokken waren bij de eerste landing op de maan, dat er in dat kader hulp was van buitenaardsen en er komen hoe langer hoe meer getuigenissen over waarnemingen door piloten in burger- en militaire vliegtuigen. Ook in Europa hebben een aantal regeringen meldingen over een op handen zijnde “disclosure” (een onthulling). Echter, in Nederland is een hardnekkig stilzwijgen van regeringswege over dit onderwerp. Het enige wat men kan ophikken is een commercial waarin we op ons hart gedrukt krijgen een voorraad water en eten, alsmede zaklantaarn, kaarsen etc. klaar te leggen. Waarom??????
21 december 2012 komt dichterbij, maar onlangs hebben een aantal Maya chefs verklaard dat die datum slechts is berekend door westerse wetenschappers. We leven in een overgangstijd, het gaat om de periode, er is geen gefixeerde datum. De energietrilling om ons heen neemt lineair toe, dat is te merken aan de onrust (mensen, klimaat, aarde) en de tijdsversnelling houdt hiermee gelijke tred. Veel van mijn collega’s ontvangen, net als ondergetekende, berichten over een op handen zijnde verandering op aarde. Sommigen krijgen berichten over een vreedzaam bezoek vanuit het universum. Op Niburu (www.niburu.nl) kun je er van alles over lezen, en blijkbaar hebben een aantal regeringen uit de landen om ons heen besloten om de kennis die zij daarover al lang hebben, te delen met hun landgenoten. Wij blijven via de reguliere media verstoken van informatie over deze zaken, vandaar dat ik op dit platform af en toe wat hierover vertel.
In deze nieuwsbrief staat regelmatig informatie over zaken die we niet kunnen verklaren. Ik doe geen voorspellingen, ik stel jullie alleen op de hoogte van de dingen die in deze periode spelen en die in de reguliere media volledig worden doodgezwegen of belachelijk gemaakt. Hoewel ik zelf het standpunt huldig “eerst zien dan geloven” zijn er inmiddels wel veel feiten die onderstaande theorie onderbouwen. Vandaar dat ik deze informatie nu met jullie deel.

Eén van de gangbare theorieën is, dat de bewoners van de aarde door de steeds hogere frequentie van de energie om ons heen zullen transformeren naar wezens die functioneren in de vijfde dimensie. Dat betekent dat wij zonder woorden communiceren, geen werkelijk stoffelijk lichaam meer hebben en dat we alles kunnen creëren met gedachtekracht. Met andere woorden, je kunt je eigen leven scheppen. Dit heeft veel overeenkomsten met wat ik in mijn cursussen altijd vertel over de dimensie waar de gidsen verblijven. Om te leren hoe om te gaan met deze krachten en energieën, zullen er wezens vanuit de ruimte komen om ons te helpen. Deze wezens zijn al tientallen jaren in de buurt van de aarde, wachtend op het moment dat de grote omslag gaat plaatsvinden.

Al vanaf 1984 (!) ontvangt Carole Hall boodschappen van ruimtewezen Ashtar. Hieronder een paar citaten uit een van die boodschappen:

De talloze ruimtevoertuigen die jullie tegenwoordig steeds opmerken, zijn slechts een deel van de vaste vloot die attent en gereed is in de buurt van planeet Aarde.

Ofschoon er in de etherische dimensie altijd bemande ruimtevaartuigen geweest zijn, is de moderne mens zich van dit fenomeen niet publiekelijk bewust geweest, tot de introductie gedurende de laatste 50 jaar van de 20e eeuw van massacommunicatie.

Vele pogingen zijn er gedaan door bepaalde energieën op Aarde die sterk tot de duisternis aangetrokken zijn, om het te laten voorkomen dat deze ruimtewezens, zoals jullie ze op Aarde noemen, afbrekend en vernielend zijn en met angst en wantrouwen bekeken moeten worden.

Deze ruimtewezens die het aardse systeem zijn binnengekomen, zijn gekomen om de mensheid te dienen, niet om het te benadelen.
Ze hebben zulk een peil van zelfdiscipline en bewustzijn van Kosmische Wetten bereikt, welke dood en vernietiging van enige levensvorm niet toestaat…dat ze niet in staat zijn nadeel te veroorzaken!

De mensheid is op dit ogenblik niet in staat de vele wonderen voor te stellen welke hen in de niet verre toekomst wachten.

Het is belangrijk dat de Aardse wezens leren begrijpen dat ze niets te vrezen hebben van ruimtewezens; ze hebben eerder veel van hen te leren!

Zoals gezegd; ik doe geen voorspellingen, signaleer alleen informatiestromen en wilde jullie deze niet onthouden.

Een tijd van vasthouden en een tijd van loslaten
In deze tijd van verandering is het goed om zo af en toe stil te staan bij je eigen situatie. Waar ben je mee bezig? Hoe sta je in het leven? Omdat het leven snel gaat, zeker nu, is het vaak lastig om de rust te nemen voor reflectie. Je leest in veel artikelen dat dit een tijd is om los te laten. Ik heb gemerkt dat sommigen dat zo letterlijk nemen dat ze zich losmaken van veel zaken en personen om zich heen. De verhoogde energietrilling geeft ons de mogelijkheid onze relaties met anderen “scherper” te zien. Gebruik gerust deze scherpe blik om degenen die een rol spelen in je leven tegen het licht te houden, maar vergeet niet dat iedereen, ook die ander ALTIJD handelt naar zijn of haar beste kunnen. Beter kan niet! Neem de beslissing van loslaten vanuit je hart.
Het is een tijd van loslaten; we gaan van het tijdperk van bezit, macht en ego, bij uitstek zaken waar je aan vasthoudt, naar een tijdperk van liefde, eenheidsbewustzijn en “samen delen”. Dit zijn bij zaken die je NIET vasthoudt. Er is niets mooiers dan liefde te geven, en te delen met anderen.
Als enig kind heb ik geen ervaring in het delen van bijvoorbeeld speelgoed, maar ik ontdek dat het hoe langer hoe gemakkelijker is voor mij om niet meer vast te houden aan mijn eigen “toko”, en samen te werken met en door te verwijzen naar collega’s. In het begin verbaasde ik me erover, maar inmiddels geniet ik van dit fenomeen. Loslaten en samen delen is fun!
En omdat in deze periode velen spiritueel bewust worden en (wie neemt het ze kwalijk) zij de kans grijpen om anderen te laten delen in hun gaven door het geven van consulten en cursussen, is er een overkill ontstaan op de markt van spirituele activiteiten. De spirituele beurzen schieten als paddenstoelen uit de grond, telkens worden nieuwe onderneminkjes opgericht die diensten aanbieden, artikelen verkopen en op het internet is echt sprake van explosieve groei in aangeboden, al dan niet digitale diensten.
Maar: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Zo lang de conculega’s in openheid van vanuit het hart opereren heet ik ze alleen maar van harte welkom! En ik? Ik laat een beetje los; verplaats mijn focus en zie hoe anderen die ruimte weer opvullen. Ik laat los en zij groeien ……. Een win-win situatie!

Een idee voor als het slecht weer is …..
Op zondag 7 november 2010 zal op NED. 2 om 14.00 uur de film ‘Eindeloos Bewustzijn’,
over het boek van Pim van Lommel, worden uitgezonden door de BOS. Voor de trailer zie de link: http://www.eindeloosbewustzijndefilm.nl/

Mijnwerkers
Over het algemeen laat mijn agenda het niet toe dat ik overdag tv kijk. Op die dertiende oktober, echter, toen in Chili 33 (wat een prachtgetal in het kader van de nieuwe energie) mijnwerkers na bijna honderd dagen uit hun benarde positie werden gered had ik CNN aanstaan. Met ontroering heb ik een aantal van hen zien “bovenkomen”. De een verstild, bijna niet gelovend dat er weer frisse lucht was, de ander uitbundig en weer een derde ontroerd. Elke man die werd opgehaald veroorzaakte een vlinder in mijn buik. Voor hen en met hen was ik gelukkig.
Toen ze nog onder de grond zaten heb ik het fenomeen wat van me afgeschoven, alleen het idee benauwde mij al. Met verbijstering heb ik gezien hoe de levenslijn werd onderhouden en hoe het moreel van de mannen (en hun geliefden boven de grond) op geen enkele wijze leek te lijden onder hun benarde positie. Het gaat hen, hoorde ik onlangs nog, allen erg goed. Natuurlijk hebben ze hulp nodig, want hun avontuur is zeer traumatisch. Als spiritueel denkend mens zeg ik: het was nog niet het moment waarop ze moesten overgaan, dus ze hebben “gewoon” overleefd. Ik vertrouw erop dat het goed met hen komt. Ik wens ze een lang en gelukkig leven!

Jan Ykema van verslaving af door NLP
Het zijn sterke benen die de (sport)weelde kunnen dragen. Die van Yuri van Gelder, hoe gespierd ook, konden dat niet en wie neemt hem dat kwalijk? …….
Of het nu waar is of niet, zijn (eventuele) terugval bij de ontwenning van cocaïne en het weer opbouwen van zijn turncarrière is alleszins begrijpelijk. Hij is daarin zeker niet de eerste. En voor het geval de terugval niet bestaat, dan is hij een nog grotere kanjer dan ik al dacht.
Niettemin was hij een week of twee geleden nieuws en hoewel zelf afwezig, werd er in veel actualiteitenprogramma’s over hem gesproken. In één van die programma’s kwam Jan Ykema in beeld. Een oud-schaatser die (overigens publiekelijk toegegeven) jarenlang verslaafd is geweest aan cocaïne. Hoe hij, na jaren, op een doeltreffende manier van zijn verslaving was afgekomen? Door NLP, zei de inmiddels weer tot schaatstrainer opgeklommen atleet.
NLP, een discipline die ook ik in mijn gereedschapskoffertje heb, is een no-nonsense tool, die ik met name vaak bij mensen die mentaal (en welke sporter is dat niet) zijn ingesteld, hanteer en bijna altijd met veel succes. Dank aan Jan Ykema voor de “free publicity”!

Geen vuilnisbelt in natuurgebied bij Napels!
In een vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over Ervin Lazlo en zijn handvatten om een betere wereld te creëren. Dat kunnen we, aldus Lazlo met ons allen doen. Door grote en kleine acties op het gebied van het behoud van natuur en milieu en door ons bewuster te gedragen ten opzichte van die zaken.
De bewoners van een dorpje in de buurt van de grote stad Napels leven in een voortdurende stank, omdat Napels een vuilnisprobleem heeft. Ook de maffia speelt daarin een rol, die willen het vuilnis niet voor hun deur, dus droppen ze het maar bij een ander voor de deur.
De Italiaanse regering had, om het probleem op te lossen in al haar wijsheid besloten dat er nog maar een grote vuilstort bij het dorpje moest komen, zelfs in het natuurpark van de vulkaan Vesuvius. De dorpsbewoners (burgemeester voorop) waren daar woedend over. Vrouwen, (overdag) en andere dorpsbewoners protesteerden met lawaai en vuurwerk en (heel slim) lichtten de internationale pers in. Hoewel ik in eerste instantie had begrepen dat de Italiaanse regering overstag was gegaan, blijkt dat niet zo te zijn.
De dorpelingen vechten (letterlijk) nog altijd voor hun leefmilieu. Ze zijn mijn helden!

Dierenpolitie en ecologisch faunabeheer
We hebben een nieuwe regering. Hoewel ik van deze nieuwsbrief geen politiek platform wil maken, zeg ik bij deze dat het niet de regering is die ik gekozen heb. Maar ik ga uit van respect voor iedereen, dus Rutte krijgt voor mij het voordeel van de twijfel.
Eén punt uit het regeringsprogramma als voorbeeld van de twijfel die al rijst …….. De Dierenpolitie. Ingebracht door de PVV, die een kamerlid heeft dat zich (terecht) erg druk maakt over dierenmishandeling. 500 gewapende (!) agenten die gaan ingrijpen bij dierenmishandeling. Het is slecht te rijmen met de overbelasting van de politie; zaken als kinderporno, mensenhandel, mishandeling en oplichting blijven liggen of worden geseponeerd vanwege tijdgebrek. Waarom is dan hiervoor wel mankracht en geld?
In een andere paragraaf van de regeringsnota wordt de vloer aangeveegd met het natuurbeheer in Nederland. Een van de maatregelen is dat de verbindingsstroken tussen wildgebieden, die nog op de lijst stonden om te worden aangelegd rigoreus geschrapt zijn. Bijna alle plannen op het gebied van natuurbeheer en –behoud zijn wegbezuinigd.
Deze regering lijkt zich alleen het leed aan te trekken van gedomesticeerde dieren, niet van dieren die in de natuur leven, laat staan van die natuur zelf.
De afgelopen twee weken heb ik wel zeven keer de mail van natuurmonumenten langs gekregen om de petitie te tekenen tegen de afbraak van natuurbeheer in Nederland. Lieve lezers van deze nieuwsbrief, dit houdt jullie blijkbaar (en terecht) bezig. Dus: voor wie deze oproep nog niet heeft gezien, maar wel wil tekenen : www.natuurmonumenten.nl/aktie

Terwijl de regen met bakken uit de lucht valt (ik hondje Floor nog moet uitlaten L) sluit ik deze nieuwsbrief af met de wens dat jullie een mooie novembermaand hebben.
De uitsmijter is zijn eenvoud een hele wijze …….

Dreaming about more and bigger doesn’t mean you can’t be happy today ………

Een warme groet,